APEL OBYWATELSKI

Podpisz Apel Obywatelski ws. prób wykorzystywania policji do celów partyjnych.

#apelobywatelski

Pamiętamy ponure czasy PRL, z jego aparatem represji obejmującym MO i ZOMO. Upadek tej dyktatury i jej zastąpienie demokracją i rządami prawa było dla ogromnej większości Polaków wielkim historycznym wydarzeniem. Obejmowało to tworzenie profesjonalnej, apartyjnej policji. Dlatego, broniąc państwa prawa i demokracji w Polsce, zwracamy się do policjantów, a zwłaszcza ich dowódców, aby pamiętali, że policja nie jest własnością jednej partii. I, że policjanci, podobnie jak inni obywatele są odpowiedzialni przed konstytucją oraz ustawami, które są z nią zgodne.

Z wielką uwagą przyjęliśmy stanowisko Rafała Jankowskiego, Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, w sprawie wykorzystywania Policji dla uzyskania doraźnego interesu politycznego oraz apolityczności formacji i niedopuszczalności włączania jej w retorykę polityczną.

Jesteśmy przekonani, że zdecydowana większość policjantów nie chciałaby powrotu do czasów MO i ZOMO. Zwracamy się do tej ogromnej większości z przesłaniem: my, obrońcy państwa prawa i demokracji, jesteśmy jednocześnie obrońcami profesjonalnej, apartyjnej policji.

Jednocześnie uważamy, że bezprawne działania niektórych policjantów wobec demonstrujących muszą zostać wyjaśnione. Tego wymaga państwo prawa.

Rozumiejąc i podzielając obywatelską motywację osób protestujących na ulicach apelujemy, aby nie dostarczali oni pretekstów tym nielicznym policjantom, którzy są gotowi agresywnie działać, łamiąc prawa obywatelskie.

SYGNATARIUSZE

Byli prezydenci:

 • Lech Wałęsa,
 • Aleksander Kwaśniewski
 • i
 • Bronisław Komorowski

oraz:

 • Leszek Balcerowicz,
 • Bogdan Borusewicz,
 • Jerzy Buzek,
 • Włodzimierz Cimoszewicz,
 • Zbigniew Ćwiąkalski,
 • Władysław Frasyniuk,
 • Janusz Gajos,
 • Zbigniew Janas,
 • Krystyna Janda,
 • Ryszard Kalisz,
 • Paweł Kasprzak,
 • Krzysztof Król,
 • Ewa Lipska,
 • Bogdan Lis,
 • Jan Lityński,
 • Katarzyna Lubnauer,
 • Ewa Łętowska,
 • Krzysztof Łoziński,
 • Olgierd Łukaszewicz,
 • Kazimierz Marcinkiewicz,
 • Marcin Matczak,
 • Jerzy Miller,
 • Barbara Nowacka,
 • Andrzej Olechowski,
 • Józef Pinior,
 • Monika Płatek,
 • Danuta Przywara,
 • Andrzej Rzepliński,
 • Wojciech Sadurski,
 • Marek Safjan,
 • Grzegorz Schetyna,
 • Andrzej Seweryn,
 • Radosław Sikorski,
 • Jerzy Stępień,
 • Maciej Stuhr,
 • Adam Strzembosz,
 • Jan Widacki,
 • Henryk Wujec

oraz m.in.:

2 sierpnia

 • Irena Doroszkiewicz (pierwsza kobieta mianowana na stopień nadinspektora Policji),
 • Jarosław Flis (socjolog, publicysta),
 • Wojciech Mazowiecki (dziennikarz, publicysta),
 • Jeremi Mordasewicz (przedsiębiorca, współzałożyciel Business Centre Club),
 • Maja Ostaszewska (aktorka),
 • Adam Rapacki (nadinsp. w st. spocz., Prezes Stowarzyszenia Generałów Policji RP),
 • Marek Zieliński (działacz opozycji PRL, były poseł)

3 sierpnia

 • Zdzisław Czarnecki (insp. w st. spocz., Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP),
 • Cezary Harasimowicz (scenarzysta, aktor),
 • Antoni Kowalski (malarz),
 • Tomasz Lis (redaktor naczelny "Newsweek Polska"),
 • Piotr Machalica (aktor),
 • Anna Nehrebecka (aktorka, radna),
 • Daniel Olbrychski (aktor),
 • Joanna Szczepkowska (aktorka),
 • Paweł Wojtunik (były szef CBA),
 • Grażyna Wolszczak (aktorka),
 • Cezary Żak (aktor)

4 sierpnia

 • Roman Hula (były komendant główny policji),
 • Wojciech Pszoniak (aktor),
 • Zbigniew Żbikowski (podkom. w stanie spocz.)

5-7 sierpnia

 • Stanisław Piwowarczyk vel Milczarczyk (insp. w stanie spoczynku),
 • Krzysztof Polak (podinsp. w stanie spocz., były I Z-ca Komendanta Powiatowego Policji),
 • Zbigniew Preisner (kompozytor),
 • Jerzy Zajadło (prof. dr hab., filozof prawa, członek rady programowej Archiwum im. Wiktora Osiatyńskiego).

APEL PODPISAŁO JUŻ 5746 OSÓB.
DOŁĄCZ DO NICH WYPEŁNIAJĄC FORMULARZ PONIŻEJ.

Podpisz apel

Podpisując apel wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, poprzez umieszczenie tych danych na stronie internetowej pod podpisanym dokumentem. Celem przetwarzania danych jest wykazanie poparcia dla treści zawartej w apelu. Apel jest nieoficjalnym dokumentem, dostępnym publicznie. Każdy ma dostęp do jego treści i listy popierających go osób. *

Chcę otrzymywać informacje o działalności statutowej FOR, w tym o: wydarzeniach i projektach organizowanych przez FOR lub z udziałem FOR, publikacjach FOR, wystąpieniach ekspertów FOR w mediach. Tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR z siedzibą przy ul. I. Krasickiego 9a, w Warszawie, 02-628 Warszawa.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR z siedzibą przy ul. I. Krasickiego 9a, w Warszawie, 02-628 Warszawa, tel.: +48 22 628 85 11, adres e-mail: kontakt@for.org.pl
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Cofnięcie zgody jest możliwe przez wysłanie odpowiedzi zwrotnej e-mail lub na adres kontakt@for.org.pl
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 5. Dane osobowe będą poddawane regularnym, comiesięcznym przeglądom. Przetwarzanie danych zostanie zakończone, gdy cel, dla którego dane zostały zebrane przestanie być aktualny.